احمد حسین، وزیر مهاجرت پناهندگی و شهروندی کانادا صبح امروز دوشنبه 20 آگوست 2018 اعلام کرد که دولت کانادا قصد دارد که تا سقف 20,000 پرونده اسپانسرشیپ پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ بپذیرد.

از سال 2014 که برنامه اسپانسرشیپ پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ با ظرفیت 5000 پرونده بازگشایی شد، تعداد پذیرش پرونده بعدا به ده هزار افزایش یافت به این دلیل که این برنامه مهاجرتی در سال های اخیر با استقبال قابل توجهی مواجهه شده است.

در دور دوم قرعه کشی اسپانسرشیپ پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ که از 31 جولای 2018 آغاز شد، از میان متقاضیانی که تمایل نامه های Interest to Sponsor خود را در اوایل سال 2018 ارسال کرده بودند، 17000  نفر را  به صورت اتفاقی انتخاب شدند و برای آنان دعوت نامه ارسال مدارک صادر شد.

متقاضیانی که دعوت نامه ارسال مدارک دریافت کردند، تا تاریخ 5 اکتبر2018 فرصت دارند که مدارک خود را ارسال نمایند.

به گفته وزیر مهاجرت کانادا، استفاده از سیستم های جدید قرعه کشی و گزینش متقاضیان باعث شده است که وزارت مهاجرت کانادا بتواند پرونده های بیشتری را بپذیرد و در زمان بررسی پرونده ها صرفه جویی شود.

احمد حسین در پایان افزود: دور قرعه کشی ها تا زمانی ادامه پیدا خواهد کرد که تعداد پرونده های کامل و بی نقص به 20,000 پرونده برسد.

منبع خبر