۶۶۵۷۰۴۵۵ – ۶۶۵۷۰۴۵۴

آدرس : انتهای بلوار کشاورز- خیابان دکتر قریب- تقاطع طوسی- ساختمان شباهنگ- پلاک 26- طبقه 3- واحد 23

وقت سفارت کانادا

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام آنلاین ویزای سفارت کانادا :

۱٫ اسکن صفحه اول پاسپورت
۲٫ تکمیل شدۀ فرم فارسی مشخصات فردی (دانلود فرم)
۳٫ تکمیل شدۀ فرم فارسی مشخصات خانوادگی (دانلود فرم)
۴٫ اسکن تمامی مدارک خواسته شده/ اسکن (چک لیست توریستی سفارت کانادا)

هزینۀ ثبت نام ویزای کانادا :

متقاضی آژانس همکار
 

وقت سفارت

کانادا

۱ نفر ۲۸۰ دلار آمریکا

۲ نفر ۴۶۰ دلار آمریکا

۳نفر ۵۷۰ دلار آمریکا

۴ نفر ۶۸۰ دلار آمریکا

۱ نفر ۲۵۵ دلار آمریکا

۲ نفر ۴۳۰ دلار آمریکا

۳نفر ۵۳۰ دلار آمریکا

۴ نفر ۶۳۰ دلار آمریکا

واریزی سفارت کانادا برای ویزاهای مختلف :

 نوع ویزا واریزی سفارت 
ویزای یکبار ورود/چند بار ورود – یک نفر ۱۰۰ دلار کانادا
ویزای خانواده ۵۰۰ دلار کانادا
ویزای دانشجویی ۱۵۰ دلار کانادا
ویزای کاری موقت ۱۵۵ دلار کانادا
ویزای کاری – گروه بیش از ۳ نفر ۴۶۵ دلار کانادا
ویزای ترانزیت – اقامت کمتر از ۴۸ ساعت در کانادا رایگان

هزینۀ انگشت نگاری سفارت کانادا :

 تعداد واریزی سفارت 
یک نفر ۸۵ دلار کانادا
خانواده ۱۷۰ دلار کانادا
گروهی ۲۵۵ دلار کانادا
error: Content is protected !!