ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا – دارالترجمه رسمی آریا سفر پردیس 66531091 (021). ترجمه رسمی پروانه مطب، ترجمه فوری پروانه مطب پزشکان و ترجمه مدارک پزشکی٫ ترجمه پروانه مطب جزء دسته بندی مدارک شغلی است که در پروسه درخواست ویزای کانادا در چک لیست مدارک سفارت این کشور به چشم میخورد. ارائه ی ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا در واقع اثبات کننده ادعای متقاضی در خصوص اشتغال به کار است و از پزشکان درخواست میگردد. ارائه ی این مدرک برای سفارت کانادا ارزش ویژه ای دارد و نشانگر این است که فرد متقاضی دارای شغل و درآمد است و قبل از اتمام مدت ویزا به کشور خود باز خواهد گشت. همانند سایر مدارک شغلی، با ارائه ی ترجمه پروانه مطلب خود میتوانید شانس خود را برای دریافت ویزای کانادا افزایش دهید.

ترجمه پروانه مطلب کانادا باید بصورت رسمی صورت گیرد و این کار باید توسط دارالترجمه های معتبر انجام شده و به تایید دادگستری برسد. برای دریافت تاییدیه های دادگستری و وزارت امور خارجه لازم است که به همراه پروانه مطب، دانشنامه تحصیلی متقاضی که قطعا عنوان رشته مطابق با پروانه مطب باشد، ارائه گردد.

 

نکاتی که در رابطه با ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا باید بدانید:

  • ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا تنها با ارائه دانشنامه ممهور به مهر معرفی شده از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل ترجمه و تأیید دادگستری است.
  • ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا، ترجمه پروانه دائم پزشکی، پروانه تأسیس داروخانه و کارت نظام پزشکی افرادی که در خارج از کشور فارغ‌التحصیل شده‌اند و فاقد دانش نامه‌های صادره از وزارت بهداشت هستند، با ارائه گواهی از اداره کل امور بین ‌الملل وزارت بهداشت قابل ترجمه و تأیید دادگستری است.

 

ترجمه فوری مدارک با نرخ عادی + تحویل ۳ روزه

برای ترجمه فوری مدارک و ترجمه رسمی پروانه مطلب کانادا و تائید دادگستری و وزارت امور خارجه ۳ روز کاری زمان لازم است. در صورت نیاز مشتری و در شرایط خاص این پروسه کوتاهتر نیز خواهد شد.

تلفن های تماس: 66551761 – 66533254 – 66533072 – 66531091 (021)